FAB centers of excellence

यी केन्द्रहरुले क्मबोडिया, मलेसिया, फिलिपिन्स, बङ्गलादेश, भुटान, र नेपालका विद्यार्थी माझ सहकार्य, अविषकार र वृत्ति विकास प्रवर्धन गर्छ।