Selamat datang ke Program MSc. Pengurusan Perniagaan Keluarga

Master’s programme in Family Business Management – FAB is co-funded under the Erasmus+ programme, Capacity Building in Higher Education action and aims to create a new Master’s programme in the specialized academic area of Family Business Management in Cambodia, Malaysia, Philippines, Bangladesh, Bhutan and Nepal. The project is coordinated by the National University of Management in Cambodia. The FAB curriculum will incorporate novel entrepreneurial theories, business models and innovative management tools fostering new family entrepreneurs, but also promoting entrepreneurial behaviour (including innovation) in existing family firms. Asian universities are supported by partners from Portugal, Greece and Cyprus.

p13

Objektif

Program Sarjana dalam Pengurusan Perniagaan Keluarga - FAB bertujuan untuk membangunkan Program Sarjana baru khususnya dalam bidang Pengurusan Perniagaan Keluarga di Kemboja, Malaysia, Filipina, Bangladesh, Bhutan dan Nepal

box-2

Rakan Universiti

FAB dilaksanakan oleh 22 Institusi Pengajian Tinggi dan organisasi lain daripada 9 buah negara di Kesatuan Eropah (European Union), Asia Tenggara dan Asia Selatan.

p12

Hasil Kajian

Sepanjang projek ini, konsortium akan menghasilkan MSc. dalam Pengurusan Perniagaan Keluarga dan Pusat Kecemerlangan FAB di negara-negara PC. Hasil-hasil dan aktiviti-aktiviti mengenai projek ini akan dipaparkan di laman web projek kami.

inside-slider

Kemboja / Malaysia / Filipina / Bangladesh / Bhutan / Nepal

Perjumpaan di Pusat Kecemerlangan FAB negara-negara PC FAB untuk mempelajari kaedah-kaedah
mempromosikan kerjasama, inovasi dan pengembangan kerjaya pelajar mereka. Pusat Kecemerlangan FAB akan bertindak sebagai 'pusat hubungan perniagaan keluarga' di
peringkat kebangsaan dan akan mempromosikan dialog yang lebih baik di antara sektor perniagaan keluarga dan
kerajaan, dan membantu untuk menyampaikan kebimbangan yang dihadapi oleh sektor ini ke dalam
proses-proses polisi perundingan. Untuk maklumat lebih lanjut, sila klik butang setiap negara di laman web untuk mengetahui lebih lanjut.
Baca lebih lanjut

Pusat Kecemerlangan FAB

Berita

Cross Link Project “Support Family Business-SFaB” co-funded by the Erasmus+ Programme

Admission tests of MBA in Family Business Management at SUST, Bangladesh

FAB Info Day National University of Chea Sim Kamchaymear

FAB project represented during in Hanoi, Vietnam

FAB info day National University of Management

FAB Study Visits to Portugal and Cyprus, 2023